lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Information om antagningen

Din anmälan

Den 12 juli kommer det nationella antagningsbeskedet. Där står det om du är antagen, reservplacerad eller struken efter det första urvalet.

Sista svarsdag

Du måste tacka ja för att behålla din plats på kursen! Sista svarsdag är den 27 juli. Läs mer på antagning.se

Andra antagningsbeskedet

Den andra augusti kommer andra urvalets antagningsbesked till dem som inte blev antagna i första omgången. Läs mer på antagning.se

Efteranmälan/Sen anmälan

Det kan hända att det finns möjlighet att göra en sen anmälan. Mer information om det hittar du här. Vi på institutionen tar inte emot eller hanterar några sena anmälningar.

Reserver

Vi kommer inte att kunna svara på om det finns platser kvar på våra kurser förrän andra urvalet är avslutat i mitten av augusti. Då kan vi i mån av plats börja anta reserver. Om du står som reserv och är intresserad av en plats, är det viktigt att du finns tillgänglig på mail eller via telefon. Du behöver däremot inte höra av dig till oss, utan vi kontaktar dig så fort vi har en ledig plats som matchar din reservplats.

Introduktionsvecka

När du antagits och tackat ja till din plats på ämneslärarutbildningen kan du börja se fram emot introduktionsveckan som börjar 28 augusti. Mer information om introduktionsveckan. 


Glad sommar!