lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Förkunskapskrav under utbildningen

Förkunskapskrav under utbildningen

Engelska:

Engelska 4, 30 hp (GY) ÄENC51 - 30 hp på Engelska 1 sammanlagt minst 20 hp på Engelska II och Engelska III

 

Svenska:

Svenska 1, 30 hp ÄSVA11

Svenska 2, 15 hp ÄSVB22 - minst 15 hp från kursen ÄSVA11eller motsvarande kunskaper.

Svenska 3, 15 hp ÄSVC33 - minst 22,5 hp från kurserna Svenska 1 och svenska 2 eller motsvarande.

Svenska 3, 7, 5 hp 7,5 hp (åk 7-9 ingångsämne) ÄSVB61

Svenska 4, 30 hp (GY) ÄSVA51 - 45 hp av de 60 hp som ingår Svenska I, Svenska II och Svenska III. Delkursen Svenska språkets struktur ska ingå i dessa 45 hp.

Svenska 4, 30 hp ÄSVC51

Svenska 4, 30 hp ÄSVC52

 

Matematik:

Matematik 1- ÄMAB11

Matematik 2 - ÄMAA22 - minst 22,5 hp från Matematik 1 eller motsvarande.

Matemmatik 3 - ÄMAA33

Matematik 4 - ÄMAA51

 

Fysik:

Fysik 1, 30 hp ÄFYA11

Fysik 2, 15 hp ÄFYA22 - kunskaper motsvarande kursen ÄFYA11

Fysik 3

Fysik 4