lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Ansök om examen

När du är klar med dina studier måste du ansöka om examen. Räkna med en handläggningstid på ca 6-8 veckor.

Du ansöker om din examen när du kan se att du fått in minst godkänt resultat på alla kurser som ingår i utbildningen i Ladok. Tänk på att du har betyg både i Högskolan Kristianstads Ladok och Lunds universitets Ladok. Blanketten för ansökan (PDF)

Tänk på att du som läst en kompletterande pedagogisk utbildning måste fylla i de ämneskurser som ska ingå i din examen. Medan du som läst en ämneslärarutbildning omfattande 270-330 hp inte behöver fylla i dina kurser. Undantag kan vara om du läst ditt andraämne vid ett annat lärosäte.

När du fyllt i examensansökan skickar du ansökan märkt ”Examensansökan” till:

Studieadministratör
Lunds universitet, Campus Helsingborg
Institutionen för utbildningsvetenskap
Box 882, 25108 Helsingborg

När vi fått in din ansökan skickas den till examensavdelningen och sedan till de båda lärosätena för underskrifter.

 

Ansök om lärarlegitimation

När du fått din examen är nästa steg att ansöka om lärarlegitimation. Det gör du via www.skolverket.se med hjälp av bank-id (dock ej mobilt). Det kostar 1500 kr att ansöka och du kan ladda upp ditt examensbevis på sökportalen eller skicka in det med post efter att du ansökt. Mer information hittar du på www.skolverket.se.