lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Antagen fr.o.m. hösten 2016

Hösten 2016 startar Lunds universitet sin egna ämneslärarutbildning. Du som har sökt eller i framtiden kommer att söka blir student på Lunds universitets utbildning, men du kommer i viss mån att möta och läsa med studenter som är antagna på den ämneslärarutbildning som Lunds universitet sedan hösten 2011 ger tillsammans med Högskolan Kristianstad.

Lunds universitet startar egen ämneslärarutbildning

Som student får du ta del av Lunds universitets gedigna ämneskunskap samtidigt som du får dra nytta av erfarenheter från den ämneslärarutbildning som nu varit en del av institutionen för utbildningsvetenskap i 5 år.

Hösten 2016 kommer vi att utbilda blivande ämneslärare mot årskurs 7-9 och gymnasiet i språk, matematik och fysik. Med något av dessa ämnen i din examen tillhör du den ämneslärarkategori som det är stor brist på och du har goda anställningsmöjligheter efter examen. Utbildningarna omfattar 270 - 300 hp vilket innebär att du studerar i 4,5 år för en examen mot årskurs 7-9 och i 5 år för en examen mot gymnasiet.

Utbildningen kommer att starta vid campus Helsingborg hösten 2016 och flytta till Lund hösten 2017. Under det första året på utbildningen läser du 45 hp av ditt ingångsämne och 15 hp utbildningsvetenskapliga kärnkurser. Det innebär att om du väljer ingångsämnena matematik eller fysik så läser du 15 hp i Helsingborg ditt första år. Väljer du istället ingångsämne engelska eller svenska läser du på heltid i Helsingborg under ditt första år på utbildningen.

De ämnen du kan söka in till hos oss är:

Engelska för ämneslärare i åk 7-9 och på gymnasiet

Svenska för ämneslärare i åk 7-9 och på gymnasiet

Matematik för ämneslärare på gymnasiet

Fysik för ämneslärare på gymnasiet

 

Som andraämne kan du läsa:

Historia

Svenska

Engelska

Svenska som andraspråk

Tyska

Spanska

Franska

Kinesiska

Italienska

Matematik (för gymnasielärare)

Fysik (för gymnasielärare)

Idrott och lärande (studieort Malmö)

Religion (studieort Malmö)

 

Som tredjeämne för dig som läser till ämneslärare i åk 7-9 ges ämnet svenska som andraspråk.


Tänk på att alla ämnen inte kan kombineras med varandra, detta styrs av Högskoleförordningen.