lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Lotta Olsson

Studievägledare
Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post lotta.olssonuvet.luse

Telefon 042–35 65 39

Rum C532

Besöksadress Universitetsplatsen 2, Helsingborg

Postadress Box 882, 251 08, Helsingborg

Besökstider

Tis 9-11, Tors 13-15