lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Samarbete som fortsätter att gro

2017-04-20

Magnus Grahn, Roger Johansson och David Örbring.

Vårt samarbete med The University of Nottingham håller på att fördjupas. 3-6 april var Magnus Grahn, Roger Johansson och David Örbring på just The University of Nottingham för ett fördjupa samarbetet. Med hjälp av podcast och blogging är målet att utveckla skol- och utbildningsprojekt såsom betyg och bedömning, skolhistoria, fackföreningarnas betydelse, kunskapssyn, skolpeng.

Samarbetet bygger (Institutionen för utbildningsvetenskap) inte bara med The University of Nottingham utan även med ett universitet i Santiago de Chile i Chile.

Flera av dem från The University of Nottingham har redan besökt Lunds universitet, bl a Alison Milner som nu samordnar nämnda projekt. Flera andra från The University of Nottingham har också besökt Lunds universitet.

Senaste nyheterna

Nio studenter får ingen VFU-placering i vår
2018-01-22
Media har rapporterat om en grupp ämneslärarstudenter som inte kommer att få göra planerad ...

Lundastudenter får pris för bästa examensarbete 2017
2017-11-01
Stort grattis till Emma Fäldt och Amalia Santesson som har tilldelats priset för bästa ...

Elevers och studenters skrivande – ständigt i kris
2017-05-10
En ny avhandling i utbildningsvetenskap visar att de senaste årens skrivkrisdebatter bygger på ...

Samarbete som fortsätter att gro
2017-04-20
Vårt samarbete med The University of Nottingham håller på att fördjupas. 3-6 april var Magnus ...

Framtid temat för årets Humanist- och teologdagar
2017-04-19
Vad betyder Harry Martinssons framtidsversion Aniara 2017? Hur kan man bena ut forntida mordfall ...

Fler nyheter