lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Lunds universitet startar egen ämneslärarutbildning

2016-03-16

Sinikka Neuhaus, utbildningschef för ämneslärarutbildningen.

Sedan 2011 när den nya ämneslärarutbildningen sjösattes har Lunds universitet haft en gemensam ämneslärarutbildning med Högskolan Kristianstad. Den gemensamma ämneslärarutbildningen har bland annat inneburit att lärare från de båda lärosätena har undervisat på utbildningen. Det har även inneburit ett administrativt samarbete som under resans gång visat sig vara svårare än man kunnat föreställa sig, då lärosätena har olika system, kulturer och organisationssätt. Ämneslärarutbildningen har därför dragits med stora administrativa problem.

Under det utredningsarbete som gjorts har det framkommit att samarbetet med Högskolan Kristianstad skulle upphöra och att Lunds universitet skulle starta en egen ämneslärarutbildning. Idén om en egen ämneslärarutbildning blir verklighet till hösten 2016 och anmälan till utbildningen har redan öppnat. I det inriktningsbeslut som idag fattats av rektor står det skrivet att den nya ämneslärarutbildningen kommer att vara geografiskt placerad i Lund, däremot är inget beslut fattat om när en sådan flytt bli möjlig. Med en placering i Lund vill man att studenterna ska vara geografiskt närmre sina ämnesmiljöer och lärare. De studenter som söker in till ämneslärarutbildningen hösten 2016 kommer dock att antas till en utbildning på Campus Helsingborg, men under utbildningens gång flyttas till Lund.

 

Samtidigt som Lunds universitet bygger upp en egen ämneslärarutbildning i Lund kommer de studenter som är antagna till den gemensamma ämneslärarutbildningen att finnas kvar vid Campus Helsingborg. Det rör sig om ca 400 ämneslärarstudenter som i dagsläget läser sina utbildningsvetenskapliga kurser vid Campus. Redan i dag har ett antal studenter valt ett ämne som gör att de under en period av sina studier läser vid annan ort så som Lund, Malmö eller Kristianstad. I förslaget från den arbetsgrupp som blev tillsatt för att sköta utfasningen av den gemensamma utbildningen framgår det att huvuddelen av de kurser som i dag ges vid Campus Helsingborg även i fortsättningen ska förläggas dit. En översyn av utfasningen ska dock ske hösten 2018. Arbetsgruppen för utfasningen ger även förslag på att stödverksamheten för studenterna så som studievägledning, studenthälsa och andra stödstrukturer även fortsättningsvis ska finnas att tillgå på Campus Helsingborg.

 

Sinikka Neuhaus är utbildningschef för ämneslärarutbildningen och har suttit med i de båda arbetsgrupper som utarbetat förslagen till utfasning och nystart.

 

- Vi tror att detta i praktiken kommer att vara bra för lärarstudenterna samtidigt som man måste vara medveten om att det är en lång process och att flera delbeslut måste fattas. Inom Lunds universitet finns det stora möjligheter att knyta samman skola, lärarutbildning och starka forskningsmiljöer.

Senaste nyheterna

Lundastudenter får pris för bästa examensarbete 2017
2017-11-01
Stort grattis till Emma Fäldt och Amalia Santesson som har tilldelats priset för bästa ...

Elevers och studenters skrivande – ständigt i kris
2017-05-10
En ny avhandling i utbildningsvetenskap visar att de senaste årens skrivkrisdebatter bygger på ...

Samarbete som fortsätter att gro
2017-04-20
Vårt samarbete med The University of Nottingham håller på att fördjupas. 3-6 april var Magnus ...

Framtid temat för årets Humanist- och teologdagar
2017-04-19
Vad betyder Harry Martinssons framtidsversion Aniara 2017? Hur kan man bena ut forntida mordfall ...

HT:s dekaner hälsar Glad sommar!
2016-06-22
Att vara dekaner för humaniora och teologi är ett ansvarsfullt och roligt uppdrag. Vi – Sanimir, ...

Fler nyheter