lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Dialogkonferens

2015-12-04

Den 1 december var det åter dags för en ny dialogkonferens på Campus Helsingborg. Dialogkonferensen arrangeras av institutionen för utbildningsvetenskap genom Roger Johansson, professor i utbildningsvetenskap tillsammans med Margareta Serder Vetenskaplig ledare FoU Skola Kommunförbundet Skåne. Konferensen hade ca 130 deltagare.

Dialogkonferensen är ett forum för möten mellan verksamma i regionens skolor och forskare inom det utbildningsvetenskapliga fältet. Syftet är i första hand att ge inblick i aktuell utbildningsvetenskaplig forskning samt tillfälle till erfarenhetsutbyte och diskussioner om aktuelle forskning och möjligheter till samverkan. Frågan som ställdes vid forumet var, vad säger forskningen om utvecklingsarbete i skolan? Hans-Åke Scherp, docent i pedagogik vid Karlstad universitet och Torgny Roxå, universitetslektor vid Lunds universitet samtalade om skolledares roll i skolutvecklingsarbete och om de möjligheter och risker som förändringsarbete för med sig. Därefter informerade Sinikka Neuhaus, utbildningschef för Ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet om ämneslärarutbildning och Carina Argelius berättade om uppdragsutbildning. Hans Teke, doktorande vid institutionen för utbildningsvetenskap vid Lunds universitet berättade om forskning kring ungdomars sömnrytm och att skolan borde anpassa sin start på skoldagen utifrån denna forskning.

 

Efter det vetenskapliga samtalet och kortpresentationerna fanns möjlighet att möta de institutioner på Lunds universitet som arbetar tillsammans med vår lärarutbildning samt Vanja Lozic som bevakar ämnesområdet Didaktik för inst. för utbildningsvetenskap på Skolverkets uppdrag.

Senaste nyheterna

Glada nyheter för KPU-studenterna
2018-05-21
Regeringen höjer studiebidraget.

Institutionens forskare publicerar sig
2018-05-03
Med oförblommerad stolthet vill vi tillkännage att Katarina Blennow och Johan Lind nyligen fått ...

Årets Humanist- och teologdagar blickar in i det okända
2018-04-11
”Okänd, ökänd, misskänd – förintelsen 1941-2018”, ”Turist bakom järnridån – en resa in i det ...

Två av våra lärarstudenter berättar om utlandspraktik
2018-03-22
I det senaste numret av Skolvärlden berättar några av våra lärarstudenter om att göra sin VFU ...

Bli ämneslärare!
2018-03-20
Nu är ansökan till ämneslärarutbildningen vid Lunds Universitet öppen. Ansök på ...

Fler nyheter