lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Besök från Universitetet i Málaga

2015-09-22

Idag besökte Universitetet i Málaga institutionen för utbildningsvetenskap. Elvira Barrios och Carmen Sanchidrián från utbildningsvetenskapliga fakulteten mötte forskarstudenterna, professor Roger Johansson m.fl. från institutionen, för att bl.a. diskutera lärarutbildning.

Barrios och Sanchidrián inledde med att berätta att medan lönen för lärare i Sverige sakta höjts med 5% de senaste åren så har lärarlönerna i Spanien minskat med 15%. En global rapport ”Global teacher status Index” från 2013 visar dock att Spanien ligger nära de närliggande europeiska länderna i statusindex, med en placering i mitten av de deltagande länderna. Delegaterna från Universitetet i Málaga gör kopplingar till PISA rapporten där Spanien ligger relativt lågt, och menar att man från statens sida använt PISA rapporten för att legitimera förändringar i lärarutbildning och läraryrket. Även i Sverige diskuteras PISA rapporterna flitigt i relation till skolan och lärarutbildningen.

Deltagarna diskuterade även urvalsmetoderna för antagning till lärarutbildning och konstaterade att man varken i Sverige eller Spanien använder sig av andra urvalsmetoder så som intervju, rekommendationsbrev eller andra aktiviterer som ligger utanför skolan, som urvalsgrundande. I Spanien antar man en större mängd studenter till lärarutbildningarna än man gör i Sverige. Delegaterna menar att detta tillsammans med urvalsmetoderna bidrar till de generellt låga meritvärdena hos de som blir antagna till lärarutbildningar.

Den spanska lärarutbildningen framhåller att man utbildar lärare för att ha förmågan att undervisa på ett inkluderande sätt, där alla elever oavsett social bakgrund ska ges samma möjligheter till en god utbildning.

Institutionen för utbildningsvetenskap tackar för besöket och inblicken i den spanska lärarutbildningen.

Senaste nyheterna

Lundastudenter får pris för bästa examensarbete 2017
2017-11-01
Stort grattis till Emma Fäldt och Amalia Santesson som har tilldelats priset för bästa ...

Elevers och studenters skrivande – ständigt i kris
2017-05-10
En ny avhandling i utbildningsvetenskap visar att de senaste årens skrivkrisdebatter bygger på ...

Samarbete som fortsätter att gro
2017-04-20
Vårt samarbete med The University of Nottingham håller på att fördjupas. 3-6 april var Magnus ...

Framtid temat för årets Humanist- och teologdagar
2017-04-19
Vad betyder Harry Martinssons framtidsversion Aniara 2017? Hur kan man bena ut forntida mordfall ...

HT:s dekaner hälsar Glad sommar!
2016-06-22
Att vara dekaner för humaniora och teologi är ett ansvarsfullt och roligt uppdrag. Vi – Sanimir, ...

Fler nyheter