lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Forskardag

2015-09-17

Den 14 september ordnade CSiS en forskardag med licentiander, handledare, utbildningschefer, förvaltningschefer och rektorer från de deltagande kommunerna.

Forskarskolan för lärare och förskolelärare i de naturvetenskapliga och tekniska ämnenas didaktik, består av 10 licentiander vars forskning syftar till att identifiera hur naturvetenskaplig kommunikation i olika sammanhang och miljöer kan vara ett hinder eller ett stöd för elevers intresse och förståelse. Huvudnumret för dagen var en poster-session där alla licentiander presenterade sina projekt.

Du kan läsa mer om forskarskolan här.

Senaste nyheterna

Slutseminarium 13 juni 15-17
2018-06-11
Dags för ännu ett slutseminarium.

Glada nyheter för KPU-studenterna
2018-05-21
Regeringen höjer studiebidraget.

Institutionens forskare publicerar sig
2018-05-03
Med oförblommerad stolthet vill vi tillkännage att Katarina Blennow och Johan Lind nyligen fått ...

Årets Humanist- och teologdagar blickar in i det okända
2018-04-11
”Okänd, ökänd, misskänd – förintelsen 1941-2018”, ”Turist bakom järnridån – en resa in i det ...

Två av våra lärarstudenter berättar om utlandspraktik
2018-03-22
I det senaste numret av Skolvärlden berättar några av våra lärarstudenter om att göra sin VFU ...

Fler nyheter