lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Forskardag

2015-09-17

Den 14 september ordnade CSiS en forskardag med licentiander, handledare, utbildningschefer, förvaltningschefer och rektorer från de deltagande kommunerna.

Forskarskolan för lärare och förskolelärare i de naturvetenskapliga och tekniska ämnenas didaktik, består av 10 licentiander vars forskning syftar till att identifiera hur naturvetenskaplig kommunikation i olika sammanhang och miljöer kan vara ett hinder eller ett stöd för elevers intresse och förståelse. Huvudnumret för dagen var en poster-session där alla licentiander presenterade sina projekt.

Du kan läsa mer om forskarskolan här.

Senaste nyheterna

Nytt projekt jämför Sverige och England
2018-02-19
Nyanlända unga i Sverige får mycket snabbare tillång till skola och utbildning än nyanlända i ...

Nio studenter får ingen VFU-placering i vår
2018-01-22
Media har rapporterat om en grupp ämneslärarstudenter som inte kommer att få göra planerad ...

Lundastudenter får pris för bästa examensarbete 2017
2017-11-01
Stort grattis till Emma Fäldt och Amalia Santesson som har tilldelats priset för bästa ...

Elevers och studenters skrivande – ständigt i kris
2017-05-10
En ny avhandling i utbildningsvetenskap visar att de senaste årens skrivkrisdebatter bygger på ...

Framtid temat för årets Humanist- och teologdagar
2017-04-19
Vad betyder Harry Martinssons framtidsversion Aniara 2017? Hur kan man bena ut forntida mordfall ...

Fler nyheter