lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Besök av the University of Nottingham

2015-06-15

Alison Milner presenterar forskarutbildningen vid Nottingham på Campus Helsingborg

I veckan som gick fick Institutionen för utbildningsvetenskap besök av 6 delegater från The University of Nottingham. Som värdar för besöket stod Roger Johansson, professor i utbildningsvetenskap och Sinikka Neuhaus, utbildningschef för ämneslärarutbildningen. Syftet med besöket var att söka beröringspunkter gällande utbildningsvetenskaplig forskning och lärarutbildning. Olika former av samarbeten diskuterades, bl a möjligheten för institutionens doktorander att resa till Nottingham.

Under 2014 var institutionen för utbildningsvetenskap på besök i Nottingham och i januari 2015 var två delegater från universitetet på besök i Sverige för att diskutera det fortsatta samarbetet universiteten emellan. Diskussioner med Nottingham inleddes redan 2013 då utbildningschefen var i Nottingham. I januari 2015 besökte The University of Nottingham Lunds universitet och därefter inleddes  diskussioner om att hitta mer konkreta former av samarbete. Detta resulterade i besöket av delegationen under veckan.

Inför den första dagen på besöket hade man bjudit in forskare från Lunds universitet på temat utbildningsvetenskap. Under den andra dagen fick delegationen träffa institutionen för utbildningsvetenskaps doktorander, som presenterade forskarskolan. Doktoranderna fick även en presentation av The University of Nottinghams forskarskola inom utbildningsvetenskap. Vistelsen på Campus Helsingborg bjöd även på information om Ämneslärarutbildningen och delagaterna fick besöka vackra Kronborgs slott på andra sidan sundet i Helsingör. 

Deltagarna från University of Nottingham avslutade sitt besök med en guidad tur på Humanities Lab i Lund. Besöket avslutades även med diskussioner om framtida sammarbete. Tanken är att samarbetet mellan de två universiteten ska fortsätta och att en delegation från Institutionen för utbildningsvetenskap ska besöka The University of Nottingham.

Delegationen bestod av:  Andrew Noyes  ( Head of School of Education), Joanna McIntyre(Associate Professor in English Education and Director of Initial Teacher Education ), Peter Sorensen(Lecturer in Science Education in the School of Education and is a member of the Learning Sciences Research Institute), Alison Milner (doktorand) ,  Stefanie Sullivan (Secondary PGCE Course Leader in 2011, associate   professor), Key Fuller (Associate Professor of Educational Leadership)

Senaste nyheterna

Nio studenter får ingen VFU-placering i vår
2018-01-22
Media har rapporterat om en grupp ämneslärarstudenter som inte kommer att få göra planerad ...

Lundastudenter får pris för bästa examensarbete 2017
2017-11-01
Stort grattis till Emma Fäldt och Amalia Santesson som har tilldelats priset för bästa ...

Elevers och studenters skrivande – ständigt i kris
2017-05-10
En ny avhandling i utbildningsvetenskap visar att de senaste årens skrivkrisdebatter bygger på ...

Samarbete som fortsätter att gro
2017-04-20
Vårt samarbete med The University of Nottingham håller på att fördjupas. 3-6 april var Magnus ...

Framtid temat för årets Humanist- och teologdagar
2017-04-19
Vad betyder Harry Martinssons framtidsversion Aniara 2017? Hur kan man bena ut forntida mordfall ...

Fler nyheter