lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Besök av prof. Harnett från Bristol, UK

2015-05-29

Penelope Harnett, professor i utbildningsvetenskap från The University of the West of England (Bristol, UK) besökte under två dagar institutionen för utbildningsvetenskap. Magnus Grahn och Katarina Blennow, doktorander vid institutionen för utbildningsvetenskap sökte kontaktmedel från fakulteten för humaniora och teologi för att bjuda in professor Harnett. Hon deltog under sitt besök i det utbildningsvetenskapliga doktorandseminariet den 20/5.

Prof. Harnett har en lång bakgrund inom utbildningsvetenskaplig forskning, främst kopplad till historia och lärande. Hon berättar att just nu arbetar hon med läroplansutveckling och ska inom den närmsta tiden till Kina för att arbeta med lärare kring lärande i historia. I mötet med de svenska doktoranderna berättar prof. Harnett att hon föreläst om det engelska utbildningssystemet och att det diskuterats gemensamma beröringspunkter ifrån svensk och engelsk skola.  Doktorandseminariet samtalade kring lärares upplevelse av dokumentations plikt och betoningen på tester och prov. Men även om känslan av att ständigt arbeta för att skaffa bevis inför en kommande skolinspektion och för att kunna påvisa innehållet i undervisningen när den blir ifrågasatt. Prof. Harnett menar att man kan ställa sig undrande till om det är dessa faktorer som gör våra elever till bättre utrustade samhällsmedborgare.

Prof. Harnett höll även ett föredrag för ämneslärarstudenterna på termin två om det engelska utbildningssystemet och säger att hon kommer ta med sig en känsla av hoppfullhet efter mötet med ämneslärarstudenter och doktorander. Hon påtalar att trots att vi från media och andra håll får en bild av skolan som problematisk och tung, så finns det studenter som tar sig an både utbildningsvetenskap som forskningsområde och ett läraruppdrag, med stort engagemang och glädje. Hon säger att det är givande att under dessa möten se att det finns så många människor som är intresserande av det relationsskapande som hon menar är en viktig del av undervisningssituationen.


Samarbete med institutionen för utbildningsvetenskap kommer att fortsätta genom ett gemensamt projekt tillsammans med Magnus Grahn, doktorand i utbildningsvetenskap som håller i ansökan och Roger Johansson, professor i utbildningsvetenskap vid institutionen. Projektet är ett Erasmus projekt kring utbildningsvetenskapliga doktorandseminarier runt om i Europa. Man arbetar även på att kunna ta emot Magnus Grahn, för besök vid The University of the West of England.

Senaste nyheterna

Lundastudenter får pris för bästa examensarbete 2017
2017-11-01
Stort grattis till Emma Fäldt och Amalia Santesson som har tilldelats priset för bästa ...

Elevers och studenters skrivande – ständigt i kris
2017-05-10
En ny avhandling i utbildningsvetenskap visar att de senaste årens skrivkrisdebatter bygger på ...

Samarbete som fortsätter att gro
2017-04-20
Vårt samarbete med The University of Nottingham håller på att fördjupas. 3-6 april var Magnus ...

Framtid temat för årets Humanist- och teologdagar
2017-04-19
Vad betyder Harry Martinssons framtidsversion Aniara 2017? Hur kan man bena ut forntida mordfall ...

HT:s dekaner hälsar Glad sommar!
2016-06-22
Att vara dekaner för humaniora och teologi är ett ansvarsfullt och roligt uppdrag. Vi – Sanimir, ...

Fler nyheter