lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Hekima Girl´s school, Tanzania, besökte institutionen

2015-05-13

Fotograf (bild ovan): Magnus Grahn, doktorand

Institutionen för Utbildningsvetenskap och ämneslärarutbildningen fick den 12 maj besök av Hekima Girls’ Secondary School, Tanzania. Både studenter och lärare var inbjudna till att lyssna till när Sr Esther, lärare och elever från Hekima berättade och visade bilder från deras verksamhet.

Hekima var den första privata grundskolan för flickor i regionen. Den är lokaliserad i Kashozi 12 km norrr om Bukoba, i regionen Kagera i Tanzania. Det som framförallt berör deltagarna i mötet med Sr Esther, lärare och hennes elever, är den betydelse som utbildning har i ett land där utbildningsmöjligheterna för unga kvinnor är begränsade.


Skolan arbetar med eleverna utifrån ett helhetsperspektiv där utbildning inte enbart innebär ämneskunskap, utan möjlighet att genom praktisk kunskap i t.ex. matlagning och sömnad skapa ett gott liv för familjen efter avslutad utbildning. På en av bilderna som visas står en text ingraverad på ett monument. Texten berättar att Hekima tillhandahåller kvalitetsutbildning för att unga kvinnor ska ha möjlighet att frigöra sig, utveckla talanger och skapa sig självförtroende för att kunna påverka samhällsutvecklingen.


Deltagarna får också lyssna till elever på skolan som berättar om en vardag med långa dagar av både studier och arbete. En stark kontrast till den vardag som elever i Sverige möter. Med under besöket finns även elever från S:t Petri skola i Malmö, som är den skola där samarbetet en gång startade.

Magnus Grahn som tidigare arbetat vid skolan har fört med sig kontakten med Hekima in i sin doktorandtjänst vid Institutionen för utbildningsvetenskap. Som ett led i kontakten med Hekima får vi även lyssna till två studenter på ämneslärarutbildningens berättelse. Daniel Rådell och Karl Skagert Hellendal studerar båda till ämneslärare och valde att göra sin första praktik (VFU) under utbildningen på Hekima Girls’ Secondary  School. Något de varmt kan rekommendera fler ämneslärarstudenter att göra. Institutionen är oerhört glada och berörda över det intryck som Sr Esther, lärare och eleverna från Hekima gjort och ser fram emot ett fortsatt utbyte.

Mer om Hekimas Sverigebesök kan du läsa på S:t Petris blogg

Senaste nyheterna

Bli ämneslärare!
2018-03-20
Nu är ansökan till ämneslärarutbildningen vid Lunds Universitet öppen. Ansök på ...

Internationell sommarskola för lärarstudenter
2018-03-05
29 juli till 5 augusti i Tübingen i sydvästra Tyskland.

Planering pågår
2018-02-28
Bakom en skylt med orden "Workfulness" sitter just nu ett gäng lärarutbildare från ...

Nytt projekt jämför Sverige och England
2018-02-19
Nyanlända unga i Sverige får mycket snabbare tillång till skola och utbildning än nyanlända i ...

Nio studenter får ingen VFU-placering i vår
2018-01-22
Media har rapporterat om en grupp ämneslärarstudenter som inte kommer att få göra planerad ...

Fler nyheter