lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

"Tidiga skolmorgnar en fara för hälsan"

2015-03-24

Foto: Susanne Ewert

Tidiga skolmorgnar inte bara försämrar studiekapaciteten hos en stor andel elever i de övre tonåren utan utgör också ett direkt och allvarligt hot mot deras hälsa. Det skriver sociologer, kognitionsvetare och forskare inom utbildningsvetenskap från Lund och Oxford i ett gemensamt upprop i Svenska dagbladet. Deras appell har fått stor spridning i sociala medier och baseras på en lång rad undersökningar som visar att en senareläggning av skolans starttider vore gynnsamt på många sätt.

Forskarna bakom artikeln är: HANS TEKE; doktorand i utbildningsvetenskap, BJÖRN SJÖDÉN, doktorand i kognitionsvetenskap, ANDERS PERSSON, professor i sociologi respektive utbildningsvetenskap, CHRISTIAN BALKENIUS, professor i kognitionsforskning, PAUL KELLEY clinical research associate in sleep & circadian neuroscience at University of Oxford

Läs inlägg i Svenska dagbladet

Senaste nyheterna

Slutseminarium 13 juni 15-17
2018-06-11
Dags för ännu ett slutseminarium.

Glada nyheter för KPU-studenterna
2018-05-21
Regeringen höjer studiebidraget.

Institutionens forskare publicerar sig
2018-05-03
Med oförblommerad stolthet vill vi tillkännage att Katarina Blennow och Johan Lind nyligen fått ...

Årets Humanist- och teologdagar blickar in i det okända
2018-04-11
”Okänd, ökänd, misskänd – förintelsen 1941-2018”, ”Turist bakom järnridån – en resa in i det ...

Två av våra lärarstudenter berättar om utlandspraktik
2018-03-22
I det senaste numret av Skolvärlden berättar några av våra lärarstudenter om att göra sin VFU ...

Fler nyheter