lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

"Tidiga skolmorgnar en fara för hälsan"

2015-03-24

Foto: Susanne Ewert

Tidiga skolmorgnar inte bara försämrar studiekapaciteten hos en stor andel elever i de övre tonåren utan utgör också ett direkt och allvarligt hot mot deras hälsa. Det skriver sociologer, kognitionsvetare och forskare inom utbildningsvetenskap från Lund och Oxford i ett gemensamt upprop i Svenska dagbladet. Deras appell har fått stor spridning i sociala medier och baseras på en lång rad undersökningar som visar att en senareläggning av skolans starttider vore gynnsamt på många sätt.

Forskarna bakom artikeln är: HANS TEKE; doktorand i utbildningsvetenskap, BJÖRN SJÖDÉN, doktorand i kognitionsvetenskap, ANDERS PERSSON, professor i sociologi respektive utbildningsvetenskap, CHRISTIAN BALKENIUS, professor i kognitionsforskning, PAUL KELLEY clinical research associate in sleep & circadian neuroscience at University of Oxford

Läs inlägg i Svenska dagbladet

Senaste nyheterna

Nio studenter får ingen VFU-placering i vår
2018-01-22
Media har rapporterat om en grupp ämneslärarstudenter som inte kommer att få göra planerad ...

Lundastudenter får pris för bästa examensarbete 2017
2017-11-01
Stort grattis till Emma Fäldt och Amalia Santesson som har tilldelats priset för bästa ...

Elevers och studenters skrivande – ständigt i kris
2017-05-10
En ny avhandling i utbildningsvetenskap visar att de senaste årens skrivkrisdebatter bygger på ...

Samarbete som fortsätter att gro
2017-04-20
Vårt samarbete med The University of Nottingham håller på att fördjupas. 3-6 april var Magnus ...

Framtid temat för årets Humanist- och teologdagar
2017-04-19
Vad betyder Harry Martinssons framtidsversion Aniara 2017? Hur kan man bena ut forntida mordfall ...

Fler nyheter