lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Lediga tjänster


  • Doktorand i utbildningsvetenskap, inriktning mot verksamhetsförlagd utbildning (PA2017/305). Läs mer om tjänsten.


  • Doktorand i utbildningsvetenskap med inriktning mot engelskämnets didaktik (PA2017/304). Läs mer om tjänsten.


  • Doktorand i utbildningsvetenskap, inriktning mot religionsämnets didaktik (PA2017/303). Läs mer om tjänsten.


  • Doktorand i utbildningsvetenskap med inriktning mot kemiämnets didaktik (PA2017/302). Läs mer om tjänsten.


  • Doktorand i utbildningsvetenskap med inriktning mot biologiämnets didaktik (PA2017/301). Läs mer om tjänsten.