lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Institutionsstyrelse

Institutionen för utbildningsvetenskaps styrelse 2017

Ledamöterna består av ordförande, lärare, teknisk administrativ personal (T/A personal), studeranderepresentanter och doktorandrepresentanter. Mandatperioden omfattar tre år förutom för studeranderepresentanterna där mandatperioden omfattar ett år.

Ledamöter:

Anders Persson, prefekt
Roger Johansson, lärare
Anders Sonesson, AHU
Sinikka Neuhaus, utbildningschef ämneslärarutbildningen
Katarina Blennow, doktorand
Therese Lundberg, studeranderepresentant
Lina Andersson, administratör

Suppleanter:

Ingrid Jönsson, TA-personal
Martin Malmström, doktorand
Robert Lingstedt, studeranderepresentant