lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Om institutionen

Välkommen till institutionen för utbildningsvetenskap!

Institutionen för utbildningsvetenskap är en ung institution inom de humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet. Sedan grundandet i mars 2011 pågår hos oss ett intensivt arbete med att utveckla institutionen till att bli ledande i forskning och utbildning inom utbildningsvetenskap i landet.

Målet för vår forskning är att vara mångsidig och omfångsrik. Den skall vara disciplinärt bred (fler- och tvärvetenskaplig) och eftersträva vetenskapligt djup. Kopplingen till lärarutbildningen innebär att den utbildningsvetenskapliga forskningen också kan ge vetenskapliga bidrag till lärarprofessionens kunskapsutveckling.