lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Om institutionen

Välkommen till institutionen för utbildningsvetenskap!

Institutionen för utbildningsvetenskap är en ung institution inom de humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet och har sin placering vid det dynamiska Campus Helsingborg. Sedan grundandet i mars 2011 pågår hos oss ett intensivt arbete med att utveckla institutionen till att bli en av de ledande i forskning och utbildning inom utbildningsvetenskap i landet.

Den forskning vi redan idag bedriver inom utbildningsvetenskap utgör ett nav för de humanistiska och teologiska fakulteternas verksamhet vid Campus Helsingborg. Forskarutbildningen drivs av våra två professorer och har idag tio doktorander.

Målet för vår forskning är att vara mångsidig och omfångsrik. Den skall vara disciplinärt bred (fler- och tvärvetenskaplig) och eftersträva vetenskapligt djup. Kopplingen till lärarutbildningen innebär att den utbildningsvetenskapliga forskningen också kan ge vetenskapliga bidrag till lärarprofessionens kunskapsutveckling.

Vi strävar efter att vara en av Lunds universitets mest dynamiska och spännande institutioner att studera, forska eller arbeta vid.