lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

Tidiga skolmorgnar inte bara försämrar studiekapaciteten hos en stor andel elever i de övre tonåren utan utgör också ett direkt och allvarligt hot mot deras hälsa. Det skriver sociologer, [...]

2015-02-20

Utlysning av platser för utbildning på forskarnivå

Utlysning av platser för utbildning på forskarnivå inaturvetenskapernas och teknikens didaktik Lunds universitet ledigkungör härmed fyra platser för utbildning på forskarnivå i naturvetenskapernas [...]

2015-02-17

Vanja Lozics artikel i topp bland Skolverkets forskningsartiklar!

Vanja Lozic bevakar ämnesdidaktisk forskning i samarbete mellan institutionen för utbildningsvetenskap och Skolverket. Han har nyligen skrivit om tidiga insatser vid läs- och skrivsvårigheter, ett [...]

2015-02-12

Deadline för ansökan om lärar- och personalmobilitet

Under våren kommer det att införas deadlines för ansökningar inom Erasmus+ (europeisk mobilitet) när det gäller lärarmobilitet och personalfortbildning. Sista ansökningsdatum för mobilitet under [...]

Seminarium

UFO seminariet den 31 mars

2015-03-31 Ti   10:00 - 12:00

Seminarium

Humanist- och teologdagar 2015

2015-04-17 Fr   09:00 - 17:00

Seminarium

Humanist- och teologdagar 2015

2015-04-18 Lö   09:30 - 13:00