lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

Sedan 2011 när den nya ämneslärarutbildningen sjösattes har Lunds universitet haft en gemensam ämneslärarutbildning med Högskolan Kristianstad. Den gemensamma ämneslärarutbildningen har bland annat [...]

2016-02-01

Utbildningsvetenskapliga doktorander i Köpenhamn

Tisdagen den 26 januari besökte Ämma Hildebrand och Janna Lundberg lärarutbildningen vid Institut for Skole og Læring i Frederiksberg, Köpenhamn. I detta nyhetsinslag berättar de om dagen. [...]

2015-12-04

Dialogkonferens

Den 1 december var det åter dags för en ny dialogkonferens på Campus Helsingborg. Dialogkonferensen arrangeras av institutionen för utbildningsvetenskap genom Roger Johansson, professor i [...]

2015-10-26

Datorprogram missar poängen – elever lär sig alldeles för lite

De flesta digitala läromedel som används i skolan är dåliga och testar bara kunskap som eleverna redan har. Det säger Björn Sjödén, som har granskat ett stort antal datorprogram i sin avhandling [...]

Seminarium

UFO-seminariet

2016-05-30 Må   10:00 - 12:00

Seminarium

Doktorandseminariet

2016-06-07 Ti   13:15 - 15:00

Seminarium

UFO-seminariet

2016-09-21 On   10:00 - 12:00