lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

Hx är Helsingborgs nya sommarevenemang med premiär i slutet av augusti 2014. I samarbete med Folkuniversitetet bjuder Campus Helsingborg in till en forskarstafett i Stadsparken. Mellan den 29-31 [...]

2014-06-30

Nu kan man bli lärare i kinesiska, latin & matematik vid Campus Helsingborg

Som första lärosäte i Sverige får Lunds universitet, Campus Helsingborg nu rätt att utfärda ämneslärarexamen för gymnasie- och grundskollärare i ämnet kinesiska. [...]

2014-06-24

Forskare från Institutionen för utbildningsvetenskap till Sociologiska världskongressen i Yokohama

Sociologiska världskongressen samlas vart fjärde år för att under en vecka diskutera och presentera uppsatser, lyssna på föreläsningar och utbyta kunskap. I sommar hålls världskongressen i Yokohama, [...]

2014-06-11

Universitetet samlar kunskap om lärande i ny antologi

Hur väl är nya digitala läromedel anpassade till våra kognitiva förmågor? Vilka färdigheter är viktigast för ett gott studieresultatet? Hur bör skolmatematiken vara för att passa tjejer bättre? Dessa [...]