lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Publikationer i LUP

På denna sida visas ett urval skrifter som forskare vid Institutionen för utbildningsvetenskap har publicerat. Om du vill se ytterligare publikationer går det bra att söka i Lunds universitets publikationsdatabas (LUP).

Här hittar du mer information om LUP och kan söka efter publikationer

Böcker (5 av 109 st)

Redaktörskap (5 av 29 st)

Artiklar (5 av 109 st)

Bokkapitel (5 av 117 st)

Förord (5 av 9 st)

Konferensbidrag (5 av 270 st)

Rapporter (5 av 69 st)

Working papers (5 av 5 st)

Recensioner (5 av 61 st)

Tidningsartiklar (5 av 60 st)

Övrigt (5 av 27 st)