lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Anders Persson fick pris för artikel om sociala medier

Anders Persson, professor vid institutionen för utbildningsvetenskap tilldelades 2012 det prestigefyllda priset Academic Excellence Award från forskningskommittén inom området Language and Society vid det internationella sociologförbundet (ISA). Han fick priset för artikeln "Front- and backstage in social media". Artikeln har publicerats i tidskriften Language, Discourse and Society.

Anders Persson är en av de drivande krafterna bakom uppbyggandet av en forskarmiljö i utbildningsvetenskap vid institutionen för utbildningsvetenskap på Campus Helsingborg. Han handleder flera av institutionens doktorander och ansvarar även för de s.k. UFO-seminarierna (Det utbildningsvetenskapliga forskningsseminariet).

Under 2012 utkom också hans omfattande bok om Erving Goffman, Ritualisering och sårbarhet – ansikte mot ansikte med Goffmansperspektiv på social interaktion, (Libers förlag)