Department of Educational Sciences

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Magnus Grahn

MAgnus Grahn

Vår kollega och vän Magnus Grahn har gått bort efter en tids sjukdom. Magnus var doktorand i utbildningsvetenskap med inriktning mot skol- och utbildningshistoria. Han undervisade också inom ämneslärarutbildningen och engagerade sig starkt i olika internationaliseringsprojekt, bl.a. i Tanzania.