lunduniversity.lu.se

Department of Educational Sciences

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Introduktionsvecka Ämneslärarprogrammet ht 2018

Introduktionsvecka ämneslärarprogrammet ht 2018

Välkommen till ämneslärarutbildningen!

Vi önskar alla nya ämneslärarstudenter varmt välkomna till terminsstart.

Programmet startar tisdag den 28/8 kl 10.30 med fem introduktionsdagar (28/8-3/9). 

Plats:                 SOL H104 Hörsal Språk- och litteraturcentrum (SOL), Lunds universitet 

 

 
Schema för introduktionsveckan

OBS: Schemat för introduktionsveckan är fortfarande i vissa delar preliminärt. Mindre ändringar kan bli aktuella.

Tisdag 28/8

10.30             Utbildningschef Sinikka Neuhaus och prorektor Bo Anders Jönsson hälsar välkomna till utbildningen och till Lunds Universitet

10.50             Obligatoriskt upprop och presentation av personalen

11.30             Gruppövning

12.00             Lunch, vegansk buffé (Café Sol)  

13.00             Introduktion till ämneslärarutbildning (Sinikka Neuhaus)

13.40             Inspirationsföreläsning ”Läraren” (Torgny Roxå, pedagogisk utvecklare och lektor vid Avdelningen för Högskolepedagogik)

14.00             Frukt och dricka

14.15             Introduktion gruppuppgift ”Tema lärare”

15.00             Introduktion till studentlivet (Humanistiska och Teologiska Studentkåren vid Lunds Universitet, HTS).

16.00             Preliminär sluttid för dagen. Eventuellt fortsätter aktiviteterna därefter i samarbete med kåren.

 

Onsdag 29/8

9.15               Presentation av dagens schema

9.20               Utbildningen tre ben: ämnena, den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) och den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU)

Vad är UVK? Vilka kurser ingår? Plats i utbildningen.

Vad är VFU? Vad gör man? Hur gör man? (Sinikka Neuhaus, David Örbring, Paul Strand)  

10.00             Kaffe och te

10.15             Ämnena, det tredje benet – vilka ämnen kan man läsa? Förhållande mellan ämne och ämnesdidaktik och metodik? Vilka läser man med? Hur utbildar man en lärare i ämnet?  

Panelsamtal med ämnesföreträdare. Moderator Sinikka Neuhaus

12.00             Facket.  Lärarnas riksförbund informerar om sin verksamhet och bjuder på lättare lunch

13.00             Det här har ni att vänta er. Studenterna Mattias Ahlberg och Niklas Ek berättar om sina erfarenheter av att vara lärarstudenter.

13.40             Inspirationsföreläsning ”Läraren” (Ingrid Bosseldal, universitetsadjunkt och doktorand i utbildningsvetenskap)

14.00             Frukt och vatten

14.15             Att gå från gymnasiestudier till universitetsstudier (Henrik Mejborn, specialpedagog)

15.00             Alternativa undervisningsrum. Halva gruppen till domkyrkan, andra halvan jobbar med sin gruppuppgift.

16.00 – kväll Fortsättning gruppuppgift. Tema lärare!

 

Torsdag 30/8

8.00-10.00     Arbeta vidare med gruppuppgiften (valfri plats, ingen särskild lokal bokad)

10.15             Gemensam samling. Presentation av dagen

10.30             Akademiskt ABC (Fredrik Ericsson, bibliotekarie på universitetsbiblioteket)

12.00             Lunch på egen hand

12.45 – 13.45 Att utbilda lärare (Anders Persson, professor i Sociologi och utbildningsvetenskap)

13.45-14.10  Lärare som utbildar lärare. (Katarina Blennow, doktorand i utbildningsvetenskap, Martin Malmström, fil dr i utbildningsvetenskap)

14.10             Bokrelease: Blivande lärare och deras lärare. Introduktion till lärarutbildningen

14.15             Facket. Lärarförbundet informerar om sin verksamhet plus bjuder på lättare fika

14.45  - 15.15 Inspirationsföreläsning. ”Läraren”. Två lärarstudenter berättar.

15.15             Praktitkaliteter. LU-kort, registrering, LADOK, STIL-konto, live@lund, fotografering

Presentationstext till live@lund - Varför vill jag bli lärare?

16.00-17.30   Alternativa undervisningsrum. Andra halvan går till domkyrkan och de som varit där stannar och jobbar med Gruppuppgift Tema Lärare

17.30             Deadline för gruppuppgift Tema lärare! Mailas till studievagledninguvet.luse

18.00             Socialt samkväm med äldre ämneslärarstudenter.

 

Fredag 31/8

9.45               Presentation av dagen.

10.00             Studieteknik (Ulla Urde, Studieverkstaden)

11.40             Inspirationsföreläsning ”Läraren” (Ann-Margrete Pode, lärare Kryddgårdsskolan, Rosengård Malmö)

12.00             Lunch på egen hand

13.00             Redovisning gruppuppgift ”Tema lärare”

14.20             Några sammanfattande ord (Sinikka Neuhaus)

 

Måndag 3 september

Kl 13-15

Lokal OBS Inte samma som förra veckan. Denna dag är vi i: Lux Aula, Helgonavägen 3, Lund

 

Preliminärt innehåll          Upprop (obligatoriskt)

Kort matnyttig information från bland annat Studieverkstaden, Pedagogiskt stöd, Internationella sekretariatet, Biblioteket, Humanistiska och Teologiska Studentkåren